Peter Doolaard

redactie en vormgeving

Peter Doolaard redactie en vormgeving, zorgt voor de rode draad in uw verhaal

Redactie en vormgeving

Redacteur

U zoekt een freelanceredacteur of hebt u toch liever een freelance redacteur? Welke spelling* ook uw voorkeur heeft, u bent op het goede adres. Ik kan u bijstaan bij de totstandkoming van boeken, artikelen, webteksten, handleidingen, folders en brochures. Of het nu gaat om ambachtelijk corrigeerwerk of de begeleiding van een compleet project, u kunt erop vertrouwen dat de opdracht zorgvuldig en met liefde voor het vak wordt uitgevoerd.

Ik bied onder meer de volgende diensten aan:

  • corrigeren (typefouten, taalfouten, zinsconstructies en inconsistenties);
  • inhoudelijke beoordeling;
  • herschrijven;
  • indexeren;
  • persklaar maken;
  • controle en correctie van proeven;
  • auteursbegeleiding;
  • projectbegeleiding.

Vormgever

Desgewenst verzorg ik de opmaak (het zetwerk) van boeken in combinatie met de redactie. De opmaak wordt in principe uitgevoerd in een door de uitgever geleverd stramien, maar ook een nieuw ontwerp is mogelijk. Daarvoor werk ik samen met een grafisch ontwerper.

Vertaler

Bent u uitgever van computerboeken? Informeer dan naar de mogelijkheden voor het vertalen van Engelstalige ICT-uitgaven, onder meer op het gebied van webdesign, (web)programmeren en kantoortoepassingen.

Over Peter Doolaard

Sinds 1998 heb ik als redacteur gewerkt bij de uitgeverijen Academic Service, Sdu Uitgevers en Van Duuren Media. Ik heb mij beziggehouden met de redactie van ICT-boeken voor diverse lezersgroepen, en met fotografie-, management-, economie-, marketing- en onderwijsuitgaven. Voordat ik het boekenvak in ging, heb ik veertien jaar gewerkt als redacteur en eindredacteur van een vaktijdschrift.

Als redacteur heb ik ervaring met alle facetten van de boekenproductie, van ambachtelijk correctiewerk tot begeleiding van auteurs en projecten. Daarbij heb ik de laatste zeven jaar ook de opmaak van (rijk geïllustreerde) boeken verzorgd. Hoewel ik op de eerste plaats redacteur ben, kan ik binnen een bestaand stramien verzorgd opmaakwerk afleveren.

Over ICT-onderwerpen heb ik zelf enkele boeken geschreven en ik ben op dat gebied ook inzetbaar als vertaler van Engelstalige publicaties.